1980. urteareninguruan, Iratxokobazkidebatzueibururatuzitzaienibilbideluzekomartxabatantolatzea. Proposatu zen ibilbideahonakohau da: San Donatorainojoan, geroUharte-Arakilerajaitsi, ondoren San Migeleraigo eta bukatzekoIrurtzuneraitzultzea.

Esatenzutenez, Irurtzungoapaizbatekeginzuenibilaldihori, hau da, Trinitatekobaseliza, San Donatokobaselizarekin eta San Miguel santutegiarekinlotzenzituenibilaldia.

Lehendabizikourteetanibilaldianirurtzundarrek eta SakanakoMendizaleaktaldekoekhartuzuten parte. Ibilaldibatbainogehiagoegingenituen, behinbainogehiagotan, elurra, euriaedotakazkabarraarizuela.

Hurrengourteetanibilaldiabiurtetikbehinegiteaproposatuzuten.UrtebateanIbilaldiHandiaegitenzen; eta, hurrengoan, MartxaTxikiaizenekoa: Irurtzungoinguruetanegitenzenmartxa, 4-5 ordukoiraupenazuena (Irurtzun-Itxesia-Txurregikomendixka-Hiriberri-Madozkomendatea, Etxeberri eta Irurtzun). IbilaldihauIratxoelkarteanegitenzenafariindargarribatekinamaitzenzenbeti.

2000. urtean, IratxoelkartekoMendiSailakpauso bat gehiagoeman eta asmohandikodeialdiaegiteaproposatuzuen, SAKANAKO IBILALDI HANDIA, hainzuzen. HarenberriIrurtzundikurrutidaudentokietan eta bai eta Sakanakoeskualdean ere emangenuen. Horretarako, kartelak eta diptikoakegingenituen eta EuskalHerrikoMendiKlubguztietarabidaligenituen.

Bestaldetik, MartxaHandiaurteroegiteaerabaki zen. Etapa berrihonenlehenengoedizioan 100 lagunekhartuzuten parte.

2002. urtean, esperimentugisa eta aukerabezala, ibilaldian Erga mendia eta harekin batera Trinitatekobaselizasartzeaproposatugenuen. Horri esker, ibilaldiahanditzea eta Irurtzungomendienblematikoaibilaldiansartzealortugenuen.

Parte hartzaileen % 60k HIRU BASELIZA (San Donato, San Migel eta Trinitatea) aukerahautatuzuen

2005. urtea: SAKANAKO IBILALDI HANDIAK ibilbidearenbarruansartzen du EuskalHerrikoErdiguneGeografikotikpasatzea.

Historia