01 May, 19

– Kantinpplora eo urontzi beltza
– Kantinplora eo urontzi gorria
– Hiru bastoi pare
– Buru-berokia
– Lepo-berokia (braga)
– Eskularru beltza
– Eskularru urdina