16 Feb, 15

Heldu den otsailaren 28an, IratxoElkarteanburutuko den BATZAR NAGUSIArenberriemannahidizueguoharhonenbidez. Bilkura, lehendabizikodeialdianarratsaldeko 16:00etan izango da eta 16:30etan bigarrenez. Bertanaztertuko den gai ordena honakohaudelarik:

  1. Azkenekoaktarenirakurketa eta hala erabakitzenbada, onestea.
  2. 2014 urtekokontuenaurkezpena.
  3. Batzordeezberdinentxostenak
  4. Bestelakoinformazioak
  5. ZuzendaritzaBatzordekobazkideberrienaukeratzea.
  6. Eskari eta galderak.